Helibel Mosselfeest

affiche mosselfeest

Klik hier om je in te schrijven

Inzameling oude kledij - Ouderraad Helibel Herent

poster oude kledij inzameling

Inschrijvingen nieuwe leerlingen voor schooljaar 2023-2024

Kinderen vanaf het geboortejaar 2021 kunnen vanaf 27/02/2023 ingeschreven worden.
Om in te schrijven mag je vanaf 6/02/2023 een mailtje sturen naar directieherent@helibel.net of telefonisch op het nummer 0478 31 12 25.
Omdat we niet veel nieuwe inschrijvingen verwachten, doen we geen digitale inschrijving.
Ook zusjes en broertjes zijn uiteraard welkom en mogen op deze manier ingeschreven worden.
We zijn en blijven maar een kleine school.

Studiekeuze Zesdejaars

In september maak je de overstap naar het secundair onderwijs.
Een belangrijke keuze, waar je misschien nog heel wat vragen bij hebt.

Poster Studiekeuze Secundair Onderwijs

Scan de QR-code of klik op deze link om de website van het CLB met meer informatie te bezoeken.

QR Code www.wegwijsinhetsecundaironderwijs.be

Info vrij CLB

Vrij CLB Limburg – Afdeling Pelt
Bermstraat 9 bus 1, 3910 Pelt
+32 11 80 59 00

www.vrijclblimburg.be

Over Helibel

De kinderen kunnen bij ons alle jaren van de kleuterschool en alle leerjaren van de lagere school doorlopen. Nagenoeg alle kinderen van onze school komen uit onze gemeente.

Inschrijvingen

Vanaf het ogenblik dat de kleuter tweeënhalf is, mag zij/hij na een instapperiode naar school.

Deze instapdata zijn:

  • na de herfstvakantie
  • na de kerstvakantie
  • op 1 februari
  • na de krokusvakantie
  • na de paasvakantie
  • na het Hemelvaartsweekend
  • op 1 september

Voor elke instapdag wordt er ook steeds een kennismaking georganiseerd.

Via mail of telefonisch kan natuurlijk steeds een afspraak op een ander moment worden gemaakt:

tel.: 011/64 19 05

email: directieherent@helibel.net

Kinderen ouder dan 3 jaar kunnen op elke dag van het schooljaar instappen.

Ook niet-schoolplichtige kinderen (peuters en kleuters) kunnen best zo snel mogelijk ingeschreven worden.

Gelieve het rijksregisternummer van je kind mee te brengen.

Linken voor leerlingen en leerkrachten

Voor de leerlingen:

bingel                      ambrasoft

Leren met ICT           

Voor de leerkrachten:

broekx          logo          mijn-van-in          scoodle              klascement