Inschrijvingen nieuwe leerlingen voor schooljaar 2022-2023

1. Recht op voorrang bij inschrijving tijdens de voorinschrijvingsperiode

Ouders die een kind hebben dat in 2020 geboren is en die hun peuter vanaf volgend schooljaar naar een school in Pelt willen laten gaan, kunnen best even heel aandachtig onderstaande tekst lezen. Binnenkort start immers de inschrijvingsprocedure en deze geldt voor alle scholen.

De kinderen die reeds een broer of zus op school hebben, krijgen recht op voorrang bij de inschrijving. Zij kunnen worden ingeschreven vanaf maandag 7 maart 2022 tot en met vrijdag 18 maart 2022.

Kinderen van leerkrachten kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 21 maart 2022 tot en met vrijdag 25 maart 2022. Inschrijven kan na telefonische afspraak met het secretariaat (011/64 19 05) van de school.

Belangrijke noot: broertjes en zusjes die geboren zijn na 30 november 2020, moeten ook ingeschreven worden tijdens de voorrangsperiode, ook al kunnen ze pas naar school op 1 september 2023. Als de inschrijving van een broertje of een zusje met voorrang niet in deze periode gebeurt, vervalt de voorrang! Dit is een wettelijke bepaling voor alle scholen in Vlaanderen.

2. Na de voorinschrijvingsperiode

Vanaf maandag 28 maart 2022 kunnen andere kinderen zich inschrijven in een school zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Voor vragen kunt u steeds onze website bezoeken of contact opnemen met de school: directieherent@helibel.net of telefonisch 0478 31 12 25.

 

 

 

Studiekeuze Zesdejaars

In september maak je de overstap naar het secundair onderwijs.
Een belangrijke keuze, waar je misschien nog heel wat vragen bij hebt.

Poster Studiekeuze Secundair Onderwijs

Scan de QR-code of klik op deze link om de website van het CLB met meer informatie te bezoeken.

QR Code www.wegwijsinhetsecundaironderwijs.be

Info vrij CLB

Vrij CLB Limburg – Afdeling Pelt
Bermstraat 9 bus 1, 3910 Pelt
+32 11 80 59 00

www.vrijclblimburg.be

Over Helibel

De kinderen kunnen bij ons alle jaren van de kleuterschool en alle leerjaren van de lagere school doorlopen. Nagenoeg alle kinderen van onze school komen uit onze gemeente. We hebben bijna uitsluitend kinderen met de Belgische en Nederlandse nationaliteit.

Inschrijvingen

Vanaf het ogenblik dat de kleuter tweeënhalf is, mag zij/hij na een instapperiode naar school.

Deze instapdata zijn:

  • na de herfstvakantie
  • na de kerstvakantie
  • op 1 februari
  • na de krokusvakantie
  • na de paasvakantie
  • na het Hemelvaartsweekend
  • op 1 september

Voor elke instapdag wordt er ook steeds een kennismaking georganiseerd.

Via mail of telefonisch kan natuurlijk steeds een afspraak op een ander moment worden gemaakt:

tel.: 011/64 19 05

email: directieherent@helibel.net

Kinderen ouder dan 3 jaar kunnen op elke dag van het schooljaar instappen.

Ook niet-schoolplichtige kinderen (peuters en kleuters) kunnen best zo snel mogelijk ingeschreven worden.

Gelieve het rijksregisternummer van je kind mee te brengen.

Linken voor leerlingen en leerkrachten

Voor de leerlingen:

bingel                      ambrasoft

Leren met ICT           

Voor de leerkrachten:

broekx          logo          mijn-van-in          scoodle              klascement