Over Helibel

De kinderen kunnen bij ons alle jaren van de kleuterschool en alle leerjaren van de lagere school doorlopen. Nagenoeg alle kinderen van onze school komen uit onze gemeente. We hebben bijna uitsluitend kinderen met de Belgische en Nederlandse nationaliteit.

Studietoelagen

Ook volgend schooljaar kunnen ouders van kleuters en leerlingen van het lager onderwijs opnieuw een studietoelage ontvangen. Ouders met meerdere kinderen (ook in het secundair of hoger onderwijs) dienen nog maar één gezinsdossier in. Vanaf 15 augustus worden deze formulieren beschikbaar gesteld, maar je kan vanaf dan ook een digitale aanvraag doen via:

www.studietoelagen.be

Digitale communicatie met ouders

Beste ouders hieronder vindt u een link naar het inschrijvingsformulier voor digitale communicatie:

Inschrijvingsformulier

Mogen we vragen om het bovenstaande inschrijvingsformulier voor ELK KIND apart en correct in te vullen!

De school dankt u om mee te gaan in het avontuur van digitale communicatie en zo mee te helpen met de vermindering van de papierberg en te zorgen voor een beter milieu.

Inschrijvingen

Vanaf het ogenblik dat de kleuter tweeënhalf is, mag zij/hij na een instapperiode naar school.

Deze instapdata zijn:

  • na de herfstvakantie
  • na de kerstvakantie
  • op 1 februari
  • na de krokusvakantie
  • na de paasvakantie
  • na het Hemelvaartsweekend
  • op 1 september

Kinderen ouder dan 3 jaar kunnen op elke dag van het schooljaar instappen.

Ook niet-schoolplichtige kinderen (peuters en kleuters) kunnen best zo snel mogelijk ingeschreven worden. Het blijft de ouders dan vrij om de kinderen naar school te sturen. Telefonisch of op afspraak geven we graag extra informatie.

Gelieve trouwboekje of geboortebewijs en siskaart van je kind mee te brengen.

Bij onze kalender kan je zien op welke dag onze peuterklasjes jullie graag ontvangen. Tevens kan er dan ook ingeschreven worden. Een andere afspraak kan natuurlijk altijd! Best kan je dan een afspraak met de directie maken.

Linken voor leerlingen en leerkrachten

Voor de leerlingen:

bingel                      ambrasoft

Voor de leerkrachten:

broekx          logo          mijn-van-in          scoodle              klascement