Inschrijvingen nieuwe leerlingen voor schooljaar 2021-2022

Ouders die een kind hebben dat in 2019 geboren is en die hun peuter vanaf volgend schooljaar naar een school in Pelt willen laten gaan, kunnen best even heel aandachtig onderstaande tekst lezen. Binnenkort start immers de inschrijvingsprocedure en deze geldt voor alle scholen.

 

1. Recht op voorrang bij inschrijving tijdens de voorinschrijvingsperiode

De kinderen die reeds een broer of zus op school hebben, krijgen recht op voorrang bij de inschrijving. Zij kunnen worden ingeschreven vanaf maandag 1 maart 2021 tot en met vrijdag 12 maart 2021.  

Kinderen van leerkrachten kunnen ingeschreven worden vanaf 15 maart 2021 tot en met vrijdag 19 maart 2020. Inschrijven kan na telefonische afspraak met het secretariaat (011/64 19 05) van de school.

Belangrijke noot: broertjes en zusjes die geboren zijn na 30 november 2019, moeten ook ingeschreven worden tijdens de voorrangsperiode, ook al kunnen ze pas naar school op 1 september 2022. Als de inschrijving van een broertje of een zusje met voorrang niet in deze periode gebeurt, vervalt de voorrang! Dit is een wettelijke bepaling voor alle scholen in Vlaanderen.

2. Na de voorinschrijvingsperiode

Vanaf maandag 22 maart 2021 kunnen andere kinderen zich inschrijven in een school zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Voor vragen kunt u steeds onze website bezoeken of contact opnemen met de school: directieherent@helibel.net of telefonisch 0478 31 12 25.

 

 

 

Studiekeuze Zesdejaars

In september maak je de overstap naar het secundair onderwijs.
Een belangrijke keuze, waar je misschien nog heel wat vragen bij hebt.

Poster Studiekeuze Secundair Onderwijs

Scan de QR-code of klik op deze link om de website van het CLB met meer informatie te bezoeken.

QR Code www.wegwijsinhetsecundaironderwijs.be

Info vrij CLB

Vrij CLB Limburg – Afdeling Pelt
Bermstraat 9 bus 1, 3910 Pelt
+32 11 80 59 00

www.vrijclblimburg.be

Over Helibel

De kinderen kunnen bij ons alle jaren van de kleuterschool en alle leerjaren van de lagere school doorlopen. Nagenoeg alle kinderen van onze school komen uit onze gemeente. We hebben bijna uitsluitend kinderen met de Belgische en Nederlandse nationaliteit.

Inschrijvingen

Vanaf het ogenblik dat de kleuter tweeënhalf is, mag zij/hij na een instapperiode naar school.

Deze instapdata zijn:

  • na de herfstvakantie
  • na de kerstvakantie
  • op 1 februari
  • na de krokusvakantie
  • na de paasvakantie
  • na het Hemelvaartsweekend
  • op 1 september

Kinderen ouder dan 3 jaar kunnen op elke dag van het schooljaar instappen.

Ook niet-schoolplichtige kinderen (peuters en kleuters) kunnen best zo snel mogelijk ingeschreven worden. Het blijft de ouders dan vrij om de kinderen naar school te sturen. Telefonisch of op afspraak geven we graag extra informatie.

Gelieve trouwboekje of geboortebewijs en siskaart van je kind mee te brengen.

Bij onze kalender kan je zien op welke dag onze peuterklasjes jullie graag ontvangen. Tevens kan er dan ook ingeschreven worden. Een andere afspraak kan natuurlijk altijd! Best kan je dan een afspraak met de directie maken.

Linken voor leerlingen en leerkrachten

Voor de leerlingen:

bingel                      ambrasoft

Voor de leerkrachten:

broekx          logo          mijn-van-in          scoodle              klascement