Studiekeuze Zesdejaars

In september maak je de overstap naar het secundair onderwijs.
Een belangrijke keuze, waar je misschien nog heel wat vragen bij hebt.

Poster Studiekeuze Secundair Onderwijs

Scan de QR-code of klik op deze link om de website van het CLB met meer informatie te bezoeken.

QR Code www.wegwijsinhetsecundaironderwijs.be

Info vrij CLB

Vrij CLB Limburg – Afdeling Pelt
Bermstraat 9 bus 1, 3910 Pelt
+32 11 80 59 00

www.vrijclblimburg.be

Over Helibel

De kinderen kunnen bij ons alle jaren van de kleuterschool en alle leerjaren van de lagere school doorlopen. Nagenoeg alle kinderen van onze school komen uit onze gemeente. We hebben bijna uitsluitend kinderen met de Belgische en Nederlandse nationaliteit.

Inschrijvingen

Vanaf het ogenblik dat de kleuter tweeënhalf is, mag zij/hij na een instapperiode naar school.

Deze instapdata zijn:

  • na de herfstvakantie
  • na de kerstvakantie
  • op 1 februari
  • na de krokusvakantie
  • na de paasvakantie
  • na het Hemelvaartsweekend
  • op 1 september

Kinderen ouder dan 3 jaar kunnen op elke dag van het schooljaar instappen.

Ook niet-schoolplichtige kinderen (peuters en kleuters) kunnen best zo snel mogelijk ingeschreven worden. Het blijft de ouders dan vrij om de kinderen naar school te sturen. Telefonisch of op afspraak geven we graag extra informatie.

Gelieve trouwboekje of geboortebewijs en siskaart van je kind mee te brengen.

Bij onze kalender kan je zien op welke dag onze peuterklasjes jullie graag ontvangen. Tevens kan er dan ook ingeschreven worden. Een andere afspraak kan natuurlijk altijd! Best kan je dan een afspraak met de directie maken.

Linken voor leerlingen en leerkrachten

Voor de leerlingen:

bingel                      ambrasoft

Voor de leerkrachten:

broekx          logo          mijn-van-in          scoodle              klascement