Onderwijsregelgeving

De school stelt u als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in het schoolreglement.

De inhoud van de infobrochure kan te allen tijde worden gewijzigd zonder uw instemming. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school u via e-mail.

Meer  info i.v.m. met onderwijs wetgeving kan u vinden op:

www.ond.vlaanderen.be/edulex/