Schoolbrochure Herent

Tijdens de eerste weken van elk nieuw schooljaar wordt een aanvulling van deze brochure aan alle gezinnen bezorgd met:

  • Wijzigingen aan deze schoolbrochure
  • De namen van de personeelsleden met hun opdracht 
  • De vrije dagen
  • De namen van de leden van de inrichtende macht, de schoolraad en de ouder-verenigingen
  • Een overzicht van de geraamde schoolkosten