Leerlingen

Naar onze school komen ongeveer een 200 kinderen, waarvan ongeveer 90 naar het kleuteronderwijs en 110 naar het lager onderwijs. Daar onze school sterk verbonden is met onze gemeenschap komen de meeste kinderen uit Herent. We proberen dan ook een open school te zijn, waar elk kind uit het kerkdorp zich kan thuis voelen, ongeacht de strekking. Nagenoeg alle kinderen zijn van huis uit Nederlandstalig.