Wie is wie in onze school?

Op deze pagina’s schetsen we kort welke mensen van dichtbij of veraf betrokken zijn bij onze school.¬† Om een goede schoolwerking te garanderen, moeten wij steunen op heel veel mensen.

  • Externen:
    • vzw Robbedoes of de buitenschoolse kinderopvang
    • het CLB of het Centrum voor Leerling Begeleiding
    • de Beroepscommissie Basisonderwijs
    • de Limburgse Dienst voor Stem- en Spraaktherapie